Marraskuu 2018

torstai 15.11.2018

Marraskuu 2018
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30

                                             Nähtävillä 29.10.2018 
    EKL-Werkkoviestijät ry:n  Syyskokous 2018
    Käpylän Työväentalo 15.11.2018 klo 12.30
    kahvit ja kokous klo 13.00 alkaen.

_____________________________________

 

1. Kokouksen avaus

2. Päätösvaltaisuus ja läsnä olevien toteaminen (osallistujaluettelo)

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokousvirkailijoiden valinta
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - pöytäkirjan tarkastajat   
   -ääntenlaskijat

5. Jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus vuodelle 2019

6. Toimihenkilöille maksettavat palkkiot, kulukorvaukset ja
     matkakustannukset

7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019

8.  Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä

9.  Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
      vuodelle 2019

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

12. Talousarvio vuodelle 2019

13. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen ja tiedottaminen
      jäsenistölle

14. Työryhmät ja toimihenkilöt

    - Jäsenwiestin toimitus  

    - Wiestikapulan moderaattorit -
    - Koulutustyöryhmä vuodelle 2019
    - Tiedotus/Kotisivun työryhmä    

    - Käpylän kerhotapaamisten isäntä ja emäntä
15. Muut mahdolliset työryhmä- toimihenkilövalinnat
16. Jäsenwiestin ilmestyminen
17. Käpylän jäsentapaamiset 2019

18. Jäsenhankinta 2019

19. Muut asiat /ilmoitus luontoiset asiat

20. Kokouksen päättäminen

Teuvo Ikonen Käpylässä 23.2.2017

EKL-Werkkoviestijät ry.
Ensimmäinen puheenjohtaja Teuvo Ikonen vieraili 23.2.2017 yhdistyksen kuukausitapaamisessa Käpylän Työväentalolla. Hän kertoi
gitaalisen viestinnän ja yhdistyksen historiasta sekä harrastuksestaan sukututkimuksesta.
Hän samalla rikastutti toimintaamme lähettämällä käyttöömme
ajankohtaisen Linkkivinkkilistan sukututkimusaineisto-
jen lähteistä.
Joka on nähtävänä jäsensivuilla