YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2020

Aika: 26.11.2020

EKL-Werkkoviestijät ry:n  Syyskokous 2020
                   Pidetään etänä 26.11.2020  klo 16.00

              Kutsu / Esityslista
__________________________________________________
 

 

1. Kokouksen avaus

2. Päätösvaltaisuus ja läsnä olevien toteaminen (osallistujaluettelo)

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokousvirkailijoiden valinta
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - pöytäkirjan tarkastajat   
   -ääntenlaskijat

5. Jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus vuodelle 2021

6. Toimihenkilöille maksettavat palkkiot, kulukorvaukset ja
     matkakustannukset

7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021

8.  Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä

9.  Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet

10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
      vuodelle 2021

11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

12. Talousarvio vuodelle 2021

13. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen ja tiedottaminen
      jäsenistölle

14. Työryhmät ja toimihenkilöt

    - Jäsenwiestin toimitus  

    - Wiestikapulan moderaattorit -
    - Koulutustyöryhmä vuodelle 2021
    - Tiedotus/Kotisivun työryhmä    

    - Käpylän kerhotapaamisten isäntä ja emäntä
15. Muut mahdolliset työryhmä- toimihenkilövalinnat
16. Jäsenwiestin ilmestyminen
17. Käpylän jäsentapaamiset 2021

18. Muut asiat /ilmoitus luontoiset asiat

19. Kokouksen päättäminen